Thay doi nguoi cong bo thong tin

Thứ năm - 01/06/2017 15:12
           UBND TỈNH  LÀO CAI               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

               Số:          /ĐBLC                                         Lào Cai, ngày       tháng 06 năm 2017
 
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
 
             Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                    - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
I/ Tổ chức công bố thông tin:
- Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
- Mã chứng khoán: RLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 311 - Đường Hoàng Liên - Phường Cốc Lếu – TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0214 3840243    Fax: 0214 3820807
- Email: ctycpduongbolaocai@gmail.com
- Website : www.congtyduongbolaocai.com
II/ Nội dung công bố thông tin:
Căn cứ uỷ quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin như sau:
1/ Người công bố thông tin mới:
 • Bà: Nguyễn Thị Loan
 • Chức vụ: Kế toán trưởng
2/ Người công bố thông tin trước đây:
 • Bà: Ngô Thị Hường
 • Chức vụ: Kế toán trưởng
3/ Ngày hiệu lực: 01/06/2017
        4/ Lý do thay đổi: Do bố trí sắp xếp lại nhân sự công ty
                                                                     CÁ NHÂN,TỔ CHỨC BÁO CÁO
                                                                                           ( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ )
*Tài liệu đính kèm
- Giấy uỷ quyền CBTT
- Bảng cung cấp thông tin
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
 
              Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                          -  Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 
 1. Họ và tên: Nguyễn Thị Loan
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày tháng năm sinh: 27/02/1971
 4. Nơi sinh: Bệnh viện tỉnh Lào Cai
 5. Số CMND: 063132591; Ngày cấp:  05/09/2002; Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Tổ 13 – Phường Pom Hán – TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai
9.  Số điện thoại:
10. Địa chỉ Email: taichinhketoancpdb@gmail.com
11.Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
13. Số CP nắm giữ:  ; chiếm        % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện ( Nhà nước/Cổ đông chiến lược/tổ chức khác ) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
14. Các cam kết nắm giữ: ( nếu có )
15. Danh sách người có liên quan của người khai:
+ Ông Cù Kiên Quyết – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Em vợ
16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng ( nếu có )
17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng ( nếu có )
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                      Ngày 01 tháng 06 năm 2017
                                                                                   NGƯỜI KHAI
                                                                                ( Ký, ghi rõ họ tên )
 
 
 
 
 
                                                                                        Nguyễn Thị Loan
 
           UBND TỈNH  LÀO CAI               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                Số:          /ĐBLC                                        Lào Cai, ngày       tháng 06 năm 2017
 
GIẤY UỶ QUYÊN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
                     Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                                 -  Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 
I/ Bên uỷ quyền (sau đây gọi tắt là “ Bên A ”) ( Là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin )
- Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai
- Mã chứng khoán: RLC
- Địa chỉ liên lạc: Số nhà 311 - Đường Hoàng Liên - Phường Cốc Lếu – TP Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0214 3840243    Fax: 0214 3820807
- Email: ctycpduongbolaocai@gmail.com
- Website : www.congtyduongbolaocai.com
II/ Bên được uỷ quyền ( sau đây gọi tắt là “ Bên B ” )
 • Bà: Nguyễn Thị Loan
 • Số CMTND: 063132591;  Ngày cấp: 05/09/2002;  Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai
 • Địa chỉ thường trú: Tổ 13 – Phường Pom Hán – TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai
 • Chức vụ tại tổ chức, công ty: Kế toán trưởng
 • Bên A uỷ quyền cho bên B làm “ Người được uỷ quyền công bố thông tin ” của bên A
 • Bên B có trách nhiệm thay mặt bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật
 • Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2017 đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai
 
                            BÊN A                                                             BÊN B
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )
 
 
                                                                                   Nguyễn Thị Loan
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu về Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI LAO CAI ROAD JOINT STOCK COMPANY    Địa chỉ: số nhà 311 - Đường Hoàng Liên - Phường Cốc Lếu – Thành Phố Lào Cai  Điện thoại: 0203 840243  - Fax: 0203 820807  Công ty Cổ phần đường bộ Lào cai trân trọng thông báo: Uỷ Ban chứng khoán Nhà...

Thăm dò ý kiến

Vị trí các quảng cáo ?

Thống kê
 • Đang truy cập1
 • Hôm nay6
 • Tháng hiện tại725
 • Tổng lượt truy cập242,922
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây