QĐ bổ nhiêm

Thứ tư - 31/05/2017 14:17
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:   155 /QĐ-HĐQT

Lào Cai, ngày  31 tháng 5 năm 2017
 
quyÕt ®Þnh
 Bổ nhiệm Kế toán Trưởng Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai.
----------------
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
- Căn cứ Quyết định số 4343/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 cuả UBND tỉnh Lào Cai v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa đối với Công ty TNHH MTV Quản lý & Xây dựng Đường bộ Lào Cai;
          - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai;
  - Theo Nghị quyết cuộc họp ngày  25 /4 /2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai,
quyÕt ®Þnh
          Điều I:  Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan - Trưởng phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai kể từ ngày 01/6/2017. Thời hạn bổ nhiệm một năm.
          Điều II: Bà Nguyễn Thị Loan được hưởng:
Bậc lương 8/9; Hệ số: 2,06; Tiền lương 6.399.000 đồng/ tháng - Thang bảng lương chức vụ quản lý Công ty\ Mã số C3 của công ty CP Đường bộ Lào Cai và các chế độ khác theo quy định hiện hành.
          Điều III: Các Ông, Bà Trưởng phòng chức năng, các đơn vị sản xuất trực thuộc và Bà Nguyễn Thị Loan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
      Nơi nhận:
  - HĐQT Công ty ;
  - Như Điều III (t/h);
   - Lưu: VT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
Cù Kiên Quyết.
  
 
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI ------------ Số:. 52/2019/NQ-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------o0o------      Lào Cai, ngày 27 tháng  02  năm...

Thăm dò ý kiến

Giao diện trang web?

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay64
  • Tháng hiện tại783
  • Tổng lượt truy cập242,980
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây