NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thứ tư - 11/07/2018 15:25
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
UBND TỈNH LÀO CAI
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
------------
Số:. …./2018/NQ-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------
                Lào Cai, ngày 09 tháng 7 năm 2018
 
 
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
--------------------------------------------
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 • Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
 • Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai, nội dung cụ thể:
 • Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến:  30/7/2018
 • Thời gian tổ chức (dự kiến): Tháng 8/2018.
 • Địa điểm tổ chức (dự kiến): Hội trường Công ty: Số nhà 311 đường Hoàng Liên Phường Cốc Lếu Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.
 • Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:
Xin ý kiến đại hội cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 2: Điều khoản thi hành:
Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.
Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.
Nơi nhận:
 • UBCKNN, HNX, VSD
 • HĐQT, BKS.
 • Lưu VP
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Cù Kiên Quyết
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hoãn tổ chức đại hội cổ đồng bất thường năm 2018

 UBND TỈNH LÀO CAI CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI         Số:  244/CV-ĐBLC V/v đề nghị hoãn tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.  ...

Thăm dò ý kiến

Vị trí các quảng cáo ?

Thống kê
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay25
 • Tháng hiện tại744
 • Tổng lượt truy cập242,941
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây