Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

Thứ ba - 11/04/2017 10:28
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78 /QĐ-HĐQT Lào Cai, ngày 10 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Giám đốc
Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai.
----------------
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
- Căn cứ Quyết định số 4343/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 cuả UBND tỉnh Lào Cai v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa đối với Công ty TNHH MTV Quản lý & Xây dựng Đường bộ Lào Cai;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai;
- Theo Nghị quyết cuộc họp ngày 28/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn 04 năm đối với ông Cù Ngọc Chung - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai kể từ ngày 10/4/2017.
Điều II: Ông Cù Ngọc Chung được hưởng:
Bậc lương 1/9; Hệ số: 1,67; Tiền lương 5.177.000 đồng/ tháng - Thang bảng lương chức vụ quản lý Công ty. Mã số C1 của công ty CP Đường bộ Lào Cai và các chế độ khác theo quy định hiện hành.
Điều III: Các Ông, Bà Trưởng phòng chức năng, các đơn vị sản xuất trực thuộc và ông Cù Ngọc Chung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- HĐQT Công ty ;
- Như Điều III (t/h);
- Lưu: VT. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký


Cù Kiên Quyết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Báo cáo quản trị

CTY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    Số: 209 BC/HĐQT   Lào Cai, ngày 24 tháng 07 năm 2017   BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY...

Thăm dò ý kiến

Giao diện trang web?

Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay76
  • Tháng hiện tại3,717
  • Tổng lượt truy cập92,009
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây