Biên bản đại hội cổ đông năm 2020

 •   16/04/2020 04:32:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0

Biên bản đại hội cổ đông năm 2020

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020

 •   16/04/2020 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020

Tài liệu ĐH thường niên năm 2020

 •   31/03/2020 11:47:00 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 •   26/02/2020 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

THÔNG BÁO

 •   25/02/2020 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0

THÔNG BÁO

Thay doi nguoi cong bo thong tin

 •   01/06/2017 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 767
 •   Phản hồi: 0

QĐ bổ nhiêm

 •   31/05/2017 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 874
 •   Phản hồi: 0

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

 •   11/04/2017 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 1150
 •   Phản hồi: 0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78 /QĐ-HĐQT Lào Cai, ngày 10 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Giám đốc
Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai.
----------------
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
- Căn cứ Quyết định số 4343/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 cuả UBND tỉnh Lào Cai v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa đối với Công ty TNHH MTV Quản lý & Xây dựng Đường bộ Lào Cai;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai;
- Theo Nghị quyết cuộc họp ngày 28/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn 04 năm đối với ông Cù Ngọc Chung - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai kể từ ngày 10/4/2017.
Điều II: Ông Cù Ngọc Chung được hưởng:
Bậc lương 1/9; Hệ số: 1,67; Tiền lương 5.177.000 đồng/ tháng - Thang bảng lương chức vụ quản lý Công ty. Mã số C1 của công ty CP Đường bộ Lào Cai và các chế độ khác theo quy định hiện hành.
Điều III: Các Ông, Bà Trưởng phòng chức năng, các đơn vị sản xuất trực thuộc và ông Cù Ngọc Chung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- HĐQT Công ty ;
- Như Điều III (t/h);
- Lưu: VT. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký


Cù Kiên Quyết

Thông báo

 •   11/04/2017 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 841
 •   Phản hồi: 0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79 /TB-ĐBLC
Lào Cai, ngày 10 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v thôi giữ chức vụ kiêm Giám đốc của Chủ tịch HĐQT và giới thiệu
mẫu chữ ký mới của Giám đốc công ty CP đường bộ Lào Cai.

- Thực hiện Quyết định số 4343/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty TNHH Một thành viên Đường bộ tỉnh Lào Cai thành Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai;
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai ngày 28/3/2017.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ kiêm Giám đốc của ông Cù Kiên Quyết Chủ tịch HĐQT; Quyết định số: 78 /QĐ-HĐQT ngày 10/04/2017 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm ông Cù Ngọc Chung làm Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.
Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai trân trọng thông báo tới các quý cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, các Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty được biết để tiện trong việc quan hệ, giao dịch công tác.

Mẫu chữ ký của Giám đốc
Ông : Cù Ngọc Chung

Đã ký
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Lào Cai
- UBND các huyện, TP trong tỉnh Lào Cai
- Các Sở GTVT; KHĐT; Tài chính;
- Các đơn vị trực thuộc ngành GTVT Lào Cai
- Các đơn vị bạn hàng trong và ngoài tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty
- Lưu VT.
CHỦ TỊCH HĐQTĐã ký


Cù Kiên Quyết

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

 •   01/11/2016 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 529
 •   Phản hồi: 0

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

CV số 5066/UBCK-GSĐC v/v chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng

CV số 5066/UBCK-GSĐC v/v chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng

 •   20/09/2016 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 635
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai (Công ty), ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ so đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và đề nghị Công ty thực hiện một số nội dung sau

thủ tục đăng ký và hướng dẫn hệ thống ids

thủ tục đăng ký và hướng dẫn hệ thống ids

 •   16/08/2016 06:14:00 AM
 •   Đã xem: 1046
 •   Phản hồi: 0

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG IDS
(Kèm theo Công văn số 1487/UBCK-GSĐC ngày 29/3/2016 của UBCKNN)

Hoãn tổ chức đại hội cổ đồng bất thường năm 2018

 UBND TỈNH LÀO CAI CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI         Số:  244/CV-ĐBLC V/v đề nghị hoãn tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.  ...

Thăm dò ý kiến

Vị trí các quảng cáo ?

Thống kê
 • Đang truy cập1
 • Hôm nay152
 • Tháng hiện tại3,542
 • Tổng lượt truy cập101,865
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây