Hoãn tổ chức đại hội cổ đồng bất thường năm 2018

Hoãn tổ chức đại hội cổ đồng bất thường năm 2018
 UBND TỈNH LÀO CAI
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
 
 
   
Số:  244/CV-ĐBLC
V/v đề nghị hoãn tổ chức Đại hội
cổ đông bất thường năm 2018.
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
            
               Lào Cai, ngày 08 tháng  8  năm 2018   
 
Kính gửi:  - Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước
                     -  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 
 Ngày 09 tháng 7 năm 2018 Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai đã gửi Nghị quyết họp HĐQT, thông báo số 199/ TB – ĐBLC báo cáo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ( VSD); UBCKNN chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường  năm 2018.
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có Công văn số 11476/VSD – ĐK ngày 01/8/2018 về việc thu tiền giá dịch vụ thực hiện quyền – mã chứng khoán RLC; Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai đã thanh toán đầy đủ số tiền: 5.000.000 đ giá dịch vụ thực hiện( UNC ngày 03 tháng 8 năm 2018 do Chủ tịch HĐQT Công ty Cù Kiên Quyết đã ký).
Hiện nay, vì điều kiện thực tế của Công ty có nhiều công việc phát sinh gấp cần triển khai, giải quyết, do đó Công ty báo cáo và kính đề nghị Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho phép Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai được hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở GDCK Hà Nội được biết và rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý Sở, Ban ngành để Công ty hoàn thành nhiệm vụ./.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
  • Như kính gửi;
  • Lưu: VT.
TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
Cù Kiên Quyết
 
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay358
  • Tháng hiện tại5,750
  • Tổng lượt truy cập193,782
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây