Thay đổi người công bố thông tin

Thứ tư - 01/08/2018 09:36
Thay đổi người công bố thông tin
                 UBND TỈNH LÀO CAI                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
              Số:       /QĐ-TC                                                                                       Lào Cai, ngày  01 tháng 08  năm 2018
 
 
THÔNG TIN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
 
                             Kính gửi:   - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
                                                 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 
I. Tổ chức công bố thông tin
- Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
- Mã chứng khoán: RLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 311 - Đường Hoàng Liên - Phường Cốc Lếu - TP. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0214 3840 243;  Fax: 0214 3820 807
- Email:   ctycpduongbolaocai@gmail.com
- Website:  www.congtyduongbolaocai
II. Nội dung công bố thông tin
Căn cứ ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:
1. Người công bố thông tin  
- Bà:  Cấn Thị Loan
- Chức vụ: Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng tổ chức hành chính
2. Người công bố thông tin trước đây  
- Bà:  Nguyễn Thị Loan
- Chức vụ: Kế toán trưởng
3. Ngày hiệu lực: 01/08/2018
4. Lý do thay đổi: Do phân quyền chức năng nhiệm vụ
 
                                                           CÁ NHÂN, TỔ CHỨC BÁO CÁO
 
 
                                                                                                                                                                                                                     (Đã ký)

 
 
*Tài liệu đính kèm:                                     
- Giấy ủy quyền CBTT;
- Bảng cung cấp thông tin
                                                                                    
 
    
            UBND TỈNH LÀO CAI                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            
              Số:       /QĐ-TC                                                                               Lào Cai, ngày  01   tháng  08  năm 2018
 
 
GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
 
                             Kính gửi:   - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
                                                 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 
I. Bên ủy quyền (sau đây gọi tắt là “ Bên A”) ( Là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin )
- Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI
- Mã chứng khoán: RLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 311 - Đường Hoàng Liên - Phường Cốc Lếu - TP. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0214 3840 243;  Fax: 0214 3820 807
- Email:   ctycpduongbolaocai@gmail.com
- Website:  www.congtyduongbolaocai
II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “ Bên B”)
- Bà :  Cấn Thị Loan
- Số CMTND: 063054989
- Địa chỉ: Phường Cốc Lếu - TP. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng tổ chức hành chính
- Bên A ủy quyền cho bên B làm “ Người được ủy quyền công bố thông tin” của bên A
- Bên B có trách nhiệm thay mặt bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2018 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai.
 
                        BÊN A                                                                                    BÊN B
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 
 
                             (Đã ký)

 
 
                                                                                                                                                      Cấn Thị Loan
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            
             
 BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN
 
                             Kính gửi:   - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
                                                  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 
1. Họ và tên:  Cấn Thị Loan
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày, thàng, năm sinh: 26/10/1966
4. Nơi sinh: Lào Cai
5. Số CMND: 063054989; Ngày cấp: 07/10/2009; Nơi cấp: CA tỉnh Lào Cai
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Tổ 22 - P. Cốc Lếu - TP. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
9. Số điện thoại: 0989261066
10. Địa chỉ Email:   ctycpduongbolaocai@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng tổ chức hành chính
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ khác:
13. Số cổ phần nắm giữ: 10.099; Chiếm: 0,8% ; Trong đó: 
- Đại diện (Nhà nước/Cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- Cá nhân sở hữu: 0,8%
14. Các cam kết nắm giữ:  (Nếu có)
15. Danh sách người có liên quan của người khai
- Ông Cù Kiên Quyết     - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: không
16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)
17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                              Lào Cai, ngày 01 tháng 8 năm 2018
                                                                                        NGƯỜI  KHAI
 
 
 
 
                                                                                   Cấn Thị Loan
 
 
 
                                                               
                             
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI ------------ Số:. 52/2019/NQ-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------o0o------      Lào Cai, ngày 27 tháng  02  năm...

Thăm dò ý kiến

Giao diện trang web?

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay148
  • Tháng hiện tại3,139
  • Tổng lượt truy cập142,337
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây